ภาพกิจกรรม : ติวเข้มโอลิมปิกวิชาการ สาขาดาราศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้เขียน : วิทยาศาสตร์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้)
วันเวลาที่เขียน : 7 Jul 2019       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 414
โครงการติวเข้มโอลิมปิกวิชาการ สาขาดาราศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 7 กรกฏาคม - 18 สิงหาคม 2562
ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน