ภาพกิจกรรม : ค่ายผู้นำเยาวชนดาราศาสตร์ ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อผู้เขียน : วิทยาศาสตร์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้)
วันเวลาที่เขียน : 30 May 2019       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 366
ค่ายผู้นำเยาวชนดาราศาสตร์ ครั้งที่ 15
ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่