Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด:
เอกสารคู่มือ การเรียนการสอน
เอกสารคู่มือ การเรียนการสอน สำหรับครูอาจารย์
เอกสารตำราเรียน
เอกสารตำราเรียน คู่มือประกอบการเรียนสำหรับนักเรียน
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ / กลุ่มสาระ
ตารางสอนสำหรับครูและนักเรียนชั้น ม.6

(ปรับปรุงล่าสุด: 21 พ.ย. 2552 เวลา 21:05 น.)


แจ้งให้นักเรียนที่เรียนจบและไปศึกษาต่อที่อื่นที่มีบัญชีเงินฝากมาติดต่อขอรับเงินคืน

(ปรับปรุงล่าสุด: 5 ต.ค. 2552 เวลา 14:23 น.)


สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาและหลังคากันสาดอาคาร ๑ และปรับปรุงต่อเติมห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์อาคาร ๒(ปรับปรุงล่าสุด: 16 มิ.ย. 2557 เวลา 13:52 น.)


ตัวอย่างหัวข้อสอบ

(ปรับปรุงล่าสุด: 12 ธ.ค. 2556 เวลา 13:29 น.)


วาระการประชุม

(ปรับปรุงล่าสุด: 3 ก.ค. 2556 เวลา 16:59 น.)


กิจกรรมชุมนุม
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ม.ต้น และ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2555
(ปรับปรุงล่าสุด: 3 มี.ค. 2556 เวลา 22:45 น.)


แบบสำรวจรายการหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2556

(ปรับปรุงล่าสุด: 21 ธ.ค. 2555 เวลา 14:57 น.)


แผนการสอนแนะแนว ม.1-6

(ปรับปรุงล่าสุด: 14 ธ.ค. 2555 เวลา 09:47 น.)


Download BookMark 2555
download BookMarkII 2555
(ปรับปรุงล่าสุด: 3 ต.ค. 2555 เวลา 21:17 น.)


ใบสมัครสมาชิกชมรมครูแนะแนวจังหวัดลำพูน

(ปรับปรุงล่าสุด: 11 ก.ย. 2555 เวลา 08:30 น.)


ใบสมัครสมาชิกชมรมครูแนะแนวจังหวัดลำพูน

(ปรับปรุงล่าสุด: 11 ก.ย. 2555 เวลา 08:07 น.)


งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2555

(ปรับปรุงล่าสุด: 25 พ.ค. 2555 เวลา 11:53 น.)


แฟ้มสะสมงานนักเรียน
แฟ้มสะสมงานนักเรียน
(ปรับปรุงล่าสุด: 16 พ.ค. 2555 เวลา 14:03 น.)


โปรแกรม BookMark 2551

โปรแกรม BookMark 2551


(ปรับปรุงล่าสุด: 11 ม.ค. 2555 เวลา 10:26 น.)


car-1 excel

การวิเคราะห์ผู้เรียน


(ปรับปรุงล่าสุด: 9 ส.ค. 2555 เวลา 20:55 น.)


2. เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล CAR 1 รายบุคคล
2. เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล   CAR 1 รายบุคคล
3. ตารางบันทึกข้อมูล  CAR -1 (แยกกลุ่มนักเรียน)
(ปรับปรุงล่าสุด: 27 ธ.ค. 2554 เวลา 10:50 น.)


ตำราเรียนคอมพิวเตอร์ - ระบบปฎิบัติการ Unix

(ปรับปรุงล่าสุด: 4 ก.ย. 2554 เวลา 23:09 น.)