Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ1
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน กลุ่มที่ 1
 วัน อาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2555  ณ โรงเรียนป่าซาง 

 

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  เวลา 09.00 - 12.00 น. สถานที่ ห้องซางคำ 
  นาย รัตนพงศ์ จันทร์ศิริ ม.4/1
นาย พีรวัฒน์ คำปัญญา ม.4/3
นาย ศรัญย์ สุขเหล็ก ม.4/9
นาย วัฒนา กัญทรัญ ม.4/11
นาย อภิรติ เกษมสันต์ ม.6/13
นางสาว กันพิรมย์ พรหมนัส ม.4/3
นางสาว ชลดา ท้าวอุ่นเรือน ม.4/4
นางสาว ธันยพร เรืองนภาพร ม.4/4
นางสาว สุทธิชา วรสานร์ ม.6/4
นางสาว ชไมพร ดอนปัน ม.6/6