Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 
User
Pass
จำรหัสไว้ ลงทะเบียน
ลืมรหัสผ่าน?
 

Video แนะนำโรงเรียน
[วิดีโอแนะนำโรงเรียน]
บริหาร ICT
[ระบบบริหารงานโรงเรียน]
ฝ่ายวิชาการ
[ฝ่ายบริหารวิชาการ]
ฝ่ายงบประมาณ
[ฝ่ายบริหารงบประมาณ]
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
[ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น]
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
[Basic School]
ผลงานดีเด่น
[โรงเรียน/ครู/นักเรียน]
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
[คุณภาพการศึกษา]
ศูนย์/แหล่งเรียนรู้
[ศูนย์/แหล่งเรียนรู้]
องค์กรสนับสนุนโรงเรียน
[องค์กรที่ให้การสนับสนุน]
ทุนการศึกษา/ศึกษาต่อ
[ทุนการศึกษา/ศึกษาต่อ]
กิจกรรมชุมชน
[Community Activities]
ประเมินคุณภาพภายใน
[ประเมินคุณภาพ]
83 ปี สร้างคนดีสู่สังคม
[สร้างคนดีสู่สังคม]
เอกสารประกอบการเรียน
[ตามสาระการเรียนรู้]
ดาวน์โหลดเอกสาร
[Downloads]
ค้นหาเบอร์โทรภายใน
[Department Number]


« November 2009 »
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 

 ห้องเรียน MEP
 Kru mukda สอนเพศศึกษาในโรงเรียน
 เรียนรู้ไร้พรมแดน
 ระบบจัดการคลังทฤษฎีความรู้ฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 บริการข่าวสารตำแหน่งงานว่าง
 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
SBY Statistics
Online : 62
Today
2,047
Yesterday
657
This Month
1,980
Last Month
20,506
This Year
46,089
Last Year
0

ยินดีต้อนรับเข้าสู่...เว็บไซต์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  Welcome to Suanboonyopatham Lamphun School tel..0-5353-5304 Fax 053-511060
Slideshow image
Shared

แจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา3วันที่อัพเดต: 4 พ.ย. 2552 เวลา 13:42 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ


วันที่อัพเดต: 4 พ.ย. 2552 เวลา 12:00 น.
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557


วันที่อัพเดต: 2 พ.ย. 2552 เวลา 20:29 น.
รายงานสรุปผลการดำเนินงานวิ่งมินิมาราธอน


วันที่อัพเดต: 30 ต.ค. 2552 เวลา 13:03 น.
ประชุมครูประจำเดือน มีนาคม 2558

วันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 09.00น.วันที่อัพเดต: 29 ต.ค. 2552 เวลา 10:58 น.
แจ้งให้นักเรียนที่เรียนจบและไปศึกษาต่อที่อื่นที่มีบัญชีเงินฝากมาติดต่อขอรับเงินคืน


วันที่อัพเดต: 28 ต.ค. 2552 เวลา 21:38 น.
เชิญประชุมผู้ปกครองภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ประชุมผู้ปกครอง ม.1,2,4,5 วันที่ 30 มีนาคม 2558 วันที่อัพเดต: 27 ต.ค. 2552 เวลา 12:33 น.
แบบฟอร์มตารางสอน


วันที่อัพเดต: 27 ต.ค. 2552 เวลา 11:35 น.
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนมงคลวิทยา กับ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์

วันที่อัพเดต: 22 ต.ค. 2552 เวลา 08:07 น.
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ


วันที่อัพเดต: 20 ต.ค. 2552 เวลา 10:13 น.

ดูผลการเรียน Online (อ่าน 1501 | วันที่: 25 ก.ย. 2552 เวลา 13:52 น.)
เกียรติบัตร OBCE AWORDS สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ (อ่าน 201 | วันที่: 10 ก.ย. 2552 เวลา 08:42 น.)
แบบฟอร์มข้อมูลผลงานดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 148 | วันที่: 10 ก.ย. 2552 เวลา 08:39 น.)
แบบสำรวจหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 562 | วันที่: 12 ส.ค. 2552 เวลา 11:24 น.)
ปฎิทินปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 610 | วันที่: 10 ส.ค. 2552 เวลา 08:19 น.)
ปฏิทินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1753 | วันที่: 18 ก.ย. 2552 เวลา 06:47 น.)
ตารางสอนเสริมเพื่อเตีรยมตัวสอบเข้าโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 , 2 ,3 ,8 , 9 ธันวาคม 2557 (อ่าน 560 | วันที่: 24 ส.ค. 2552 เวลา 05:40 น.)
ทดสอบ GAT / PAT (อ่าน 277 | วันที่: 20 ส.ค. 2552 เวลา 03:17 น.)
แบบกรอก K:P:A ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 303 | วันที่: 14 ส.ค. 2552 เวลา 08:27 น.)
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนส่่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน (อ่าน 382 | วันที่: 5 พ.ย. 2557 เวลา 11:42 น.)
แจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 52 | วันที่: 4 พ.ย. 2552 เวลา 13:42 น.)
แบบฟอร์ม ผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 319 | วันที่: 7 ส.ค. 2552 เวลา 08:03 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 507 | วันที่: 27 ส.ค. 2557 เวลา 16:39 น.)
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน ค่าเล่าเรียน/ค่ารักษาพยาบาล (อ่าน 546 | วันที่: 19 มิ.ย. 2557 เวลา 15:15 น.)
แบบฟอร์มรายงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1467 | วันที่: 28 มี.ค. 2557 เวลา 09:31 น.)
แบบประเมินโครงการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 843 | วันที่: 26 มี.ค. 2557 เวลา 16:39 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน มีนาคม 2557 (อ่าน 845 | วันที่: 17 มี.ค. 2557 เวลา 14:25 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (๒/๒๕๕๗) (อ่าน 891 | วันที่: 5 ก.พ. 2557 เวลา 16:20 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ (๑/๒๕๕๗) (อ่าน 812 | วันที่: 8 ม.ค. 2557 เวลา 17:05 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน กันยายน 2556 (อ่าน 1160 | วันที่: 11 ก.ย. 2556 เวลา 17:02 น.)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 49 | วันที่: 4 พ.ย. 2552 เวลา 12:00 น.)
ประกาศรับสมัครเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 294 | วันที่: 14 ก.ย. 2552 เวลา 08:27 น.)
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 (อ่าน 198 | วันที่: 14 ส.ค. 2552 เวลา 10:47 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็น ครูอัตราจ้างภาษาจีน (อ่าน 234 | วันที่: 13 ส.ค. 2552 เวลา 15:31 น.)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 244 | วันที่: 21 ก.ย. 2552 เวลา 06:02 น.)
ประกาศผลสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 417 | วันที่: 24 ส.ค. 2552 เวลา 00:31 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง(เจ้าหน้าที่ธุรการ) (อ่าน 645 | วันที่: 15 ส.ค. 2552 เวลา 06:57 น.)
ประกาศรับสมัครครูภาษาจีน (อ่าน 299 | วันที่: 10 ส.ค. 2552 เวลา 01:21 น.)
เชิญชวนครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" (อ่าน 300 | วันที่: 28 ส.ค. 2552 เวลา 08:30 น.)
เสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล "100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" (อ่าน 438 | วันที่: 19 ก.ย. 2557 เวลา 15:47 น.)
วาระการประชุมประจำเดือน มกราคม 2558 (อ่าน 319 | วันที่: 13 ส.ค. 2552 เวลา 15:01 น.)
งานราตรีส่วนบุญฯ (อ่าน 415 | วันที่: 10 ก.ย. 2552 เวลา 06:13 น.)
นักเรียนชั้น ม.5 ทำกิจกรรมจิตสาธารณะ (อ่าน 384 | วันที่: 30 ส.ค. 2552 เวลา 06:40 น.)
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 31 (อ่าน 395 | วันที่: 21 ส.ค. 2552 เวลา 00:50 น.)
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 31 (อ่าน 311 | วันที่: 20 ส.ค. 2552 เวลา 03:43 น.)
รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น (อ่าน 300 | วันที่: 7 ส.ค. 2552 เวลา 02:47 น.)
รร.ส่วนบุญฯรับรางวัลขบวนกระทง 2557 (อ่าน 386 | วันที่: 7 ส.ค. 2552 เวลา 02:19 น.)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 364 | วันที่: 4 พ.ย. 2557 เวลา 13:37 น.)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2557 (อ่าน 381 | วันที่: 4 พ.ย. 2557 เวลา 13:25 น.)
ขอเชิญร่วมลงนาม ถวายสัตย์ปฎิญาณ (อ่าน 734 | วันที่: 3 ธ.ค. 2556 เวลา 14:40 น.)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอุตสาหกรรม (ครั้งที่2) (อ่าน 217 | วันที่: 13 ก.ย. 2552 เวลา 07:24 น.)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารเรียนอุตสาหกรรม (อ่าน 226 | วันที่: 29 ส.ค. 2552 เวลา 10:49 น.)
ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนเรื่องสอบราคาซื้อกระดาษ A 4 (70 แกรม )และ หมึกโรเนียวกระดาษ (อ่าน 502 | วันที่: 18 มิ.ย. 2557 เวลา 16:13 น.)
ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนสอบราคาซื้อ กระดาษ A 4 (70 แกรม ) และ หมึกโรเนียวกระดาษ (อ่าน 352 | วันที่: 18 มิ.ย. 2557 เวลา 16:08 น.)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาและหลังคากันสาดอาคาร ๑ และปรับปรุงต่อเติมห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์อาคาร ๒ (อ่าน 452 | วันที่: 16 มิ.ย. 2557 เวลา 13:55 น.)
แบบคุมครุภัณฑ์และวัสดุถาวร (อ่าน 980 | วันที่: 9 ก.ค. 2556 เวลา 09:04 น.)
ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (อ่าน 1310 | วันที่: 28 มี.ค. 2556 เวลา 08:39 น.)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดคลังทฤษฎีความรู้โครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน (อ่าน 1168 | วันที่: 23 ม.ค. 2556 เวลา 16:23 น.)
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม๘ที่นั่ง(ชาย) (อ่าน 1048 | วันที่: 25 ธ.ค. 2555 เวลา 15:58 น.)
ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม หลังคาอาคารอุตสาหกรรม (อ่าน 1374 | วันที่: 30 ต.ค. 2555 เวลา 14:47 น.)