Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 
User
Pass
จำรหัสไว้ ลงทะเบียน
ลืมรหัสผ่าน?
 

Video แนะนำโรงเรียน
[วิดีโอแนะนำโรงเรียน]
บริหาร ICT
[ระบบบริหารงานโรงเรียน]
ฝ่ายวิชาการ
[ฝ่ายบริหารวิชาการ]
ฝ่ายงบประมาณ
[ฝ่ายบริหารงบประมาณ]
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
[ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น]
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
[Basic School]
ผลงานดีเด่น
[โรงเรียน/ครู/นักเรียน]
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
[คุณภาพการศึกษา]
ศูนย์/แหล่งเรียนรู้
[ศูนย์/แหล่งเรียนรู้]
องค์กรสนับสนุนโรงเรียน
[องค์กรที่ให้การสนับสนุน]
ทุนการศึกษา/ศึกษาต่อ
[ทุนการศึกษา/ศึกษาต่อ]
กิจกรรมชุมชน
[Community Activities]
ประเมินคุณภาพภายใน
[ประเมินคุณภาพ]
83 ปี สร้างคนดีสู่สังคม
[สร้างคนดีสู่สังคม]
เอกสารประกอบการเรียน
[ตามสาระการเรียนรู้]
ดาวน์โหลดเอกสาร
[Downloads]
ค้นหาเบอร์โทรภายใน
[Department Number]


« August 2014 »
อา
พฤ
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 

 ห้องเรียน MEP
 Kru mukda สอนเพศศึกษาในโรงเรียน
 เรียนรู้ไร้พรมแดน
 ระบบจัดการคลังทฤษฎีความรู้ฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 บริการข่าวสารตำแหน่งงานว่าง
 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
SBY Statistics
Online : 27
Today
217
Yesterday
487
This Month
0
Last Month
12,091
This Year
339,647
Last Year
663,706

ยินดีต้อนรับเข้าสู่...เว็บไซต์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  Welcome to Suanboonyopatham Lamphun School tel..0-5353-5303 Fax 053-511060
Slideshow image
Shared

ขอเรียนเชิญเข้าอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR


วันที่อัพเดต: 30 ก.ค. 2557 เวลา 15:02 น.
ระเบียบการโควตา2558
ระเบียบการโควตา2558 

วันที่อัพเดต: 30 ก.ค. 2557 เวลา 13:41 น.
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557
ณ.ใต้ถุนโล่งอาคาร 5 วันที่ 29 กรกฏาคม 2557

วันที่อัพเดต: 29 ก.ค. 2557 เวลา 11:47 น.
การย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรฯสายผู้สอน รอบการย้าย 1-15 สิงหาคม 2557

รายละเอียดการย้ายวันที่อัพเดต: 28 ก.ค. 2557 เวลา 10:41 น.
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ๘๔ ปีส่วนบุญ

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารเแลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ปี
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนวันที่อัพเดต: 24 ก.ค. 2557 เวลา 15:08 น.
อ.นภาพร ขาวสะอาด รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านวิชาการ


วันที่อัพเดต: 23 ก.ค. 2557 เวลา 21:22 น.
เชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
เชิญชวนบุคคลที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา

วันที่อัพเดต: 19 ก.ค. 2557 เวลา 16:24 น.
ประกาศจากงานแนะแนว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันทุกคน

วันที่อัพเดต: 18 ก.ค. 2557 เวลา 15:53 น.
วาระการประชุมครูประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)

วันพุธที่ ๑๖ กรกรฎาคม ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)วันที่อัพเดต: 15 ก.ค. 2557 เวลา 14:18 น.
ร่วมงานแห่เทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 วันที่อัพเดต: 10 ก.ค. 2557 เวลา 17:27 น.

ขอเรียนเชิญเข้าอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR (อ่าน 26 | วันที่: 30 ก.ค. 2557 เวลา 15:02 น.)
ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 1/2557 (อ่าน 152 | วันที่: 9 ก.ค. 2557 เวลา 16:37 น.)
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ม.1-6 (อ่าน 409 | วันที่: 2 ก.ค. 2557 เวลา 13:36 น.)
รายชื่อนักเรียนลาออก,พักการเรียน,เข้าระหว่างภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย-17 พ.ค 57 (อ่าน 135 | วันที่: 24 มิ.ย. 2557 เวลา 10:33 น.)
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 (อ่าน 330 | วันที่: 18 มิ.ย. 2557 เวลา 11:18 น.)
ประกาศปิดโรงเรียน วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 (อ่าน 713 | วันที่: 22 พ.ค. 2557 เวลา 21:41 น.)
แบบฟอร์มข้อมูลสารสนเทคกลุ่มสาระ (อ่าน 422 | วันที่: 21 พ.ค. 2557 เวลา 09:25 น.)
สรุป รายชื่อรักเรียน ลาออก-พักการเรียน ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 684 | วันที่: 3 เม.ย. 2557 เวลา 08:40 น.)
แบบฟอร์มบูรณาการ (อ่าน 317 | วันที่: 25 มี.ค. 2557 เวลา 15:35 น.)
รายชื่อนักเรียนลาออกและพักการเรียน ตั้งแต่ ธ.ค.56-ม.ค.57 (อ่าน 1508 | วันที่: 6 ก.พ. 2557 เวลา 15:00 น.)
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน ค่าเล่าเรียน/ค่ารักษาพยาบาล (อ่าน 129 | วันที่: 19 มิ.ย. 2557 เวลา 15:15 น.)
แบบฟอร์มรายงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 945 | วันที่: 28 มี.ค. 2557 เวลา 09:31 น.)
แบบประเมินโครงการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 435 | วันที่: 26 มี.ค. 2557 เวลา 16:39 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน มีนาคม 2557 (อ่าน 434 | วันที่: 17 มี.ค. 2557 เวลา 14:25 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (๒/๒๕๕๗) (อ่าน 499 | วันที่: 5 ก.พ. 2557 เวลา 16:20 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ (๑/๒๕๕๗) (อ่าน 437 | วันที่: 8 ม.ค. 2557 เวลา 17:05 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน กันยายน 2556 (อ่าน 712 | วันที่: 11 ก.ย. 2556 เวลา 17:02 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน สิงหาคม 2556 (อ่าน 905 | วันที่: 8 ส.ค. 2556 เวลา 12:46 น.)
การประชุมครูประจำเดือน กรกฎาคม 2556 (อ่าน 601 | วันที่: 4 ก.ค. 2556 เวลา 12:02 น.)
แบบฟอร์มการเงิน (อ่าน 1046 | วันที่: 5 มิ.ย. 2556 เวลา 00:40 น.)
การย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรฯสายผู้สอน รอบการย้าย 1-15 สิงหาคม 2557 (อ่าน 36 | วันที่: 28 ก.ค. 2557 เวลา 10:41 น.)
การอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 78 | วันที่: 25 มิ.ย. 2557 เวลา 15:04 น.)
ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์และเอกจิตวิทยาการแนะแนว (อ่าน 396 | วันที่: 19 พ.ค. 2557 เวลา 17:38 น.)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตรจ้าง วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว (อ่าน 293 | วันที่: 15 พ.ค. 2557 เวลา 16:37 น.)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตรจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ (อ่าน 297 | วันที่: 15 พ.ค. 2557 เวลา 16:35 น.)
การจัดอบรม เรื่อง"การสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการให้ข้าราชการครูฯมีวิทยฐานะ" (อ่าน 190 | วันที่: 15 พ.ค. 2557 เวลา 14:21 น.)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2557 (อ่าน 162 | วันที่: 15 พ.ค. 2557 เวลา 14:16 น.)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 244 | วันที่: 10 เม.ย. 2557 เวลา 16:23 น.)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 320 | วันที่: 10 เม.ย. 2557 เวลา 16:19 น.)
รายงานการประเมินผล "การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 5 สถาบัน" (อ่าน 282 | วันที่: 25 มี.ค. 2557 เวลา 16:23 น.)
ขอเชิญร่วมลงนาม ถวายสัตย์ปฎิญาณ (อ่าน 367 | วันที่: 3 ธ.ค. 2556 เวลา 14:40 น.)
สรรหาศิษย์เก่า ฉลองครบรอบ 84 ปี (อ่าน 1652 | วันที่: 15 ส.ค. 2556 เวลา 13:39 น.)
ขอให้กำลังใจกับครูสุมิตตา แสงหงษ์ (อ่าน 2021 | วันที่: 17 มิ.ย. 2556 เวลา 19:53 น.)
นายกสมาคมผู้ปกครองมอบรถยนต์ 6 ล้อให้แก่โรงเรียน (อ่าน 856 | วันที่: 16 พ.ค. 2556 เวลา 08:28 น.)
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย ศึกษาดูงาน (อ่าน 895 | วันที่: 25 มี.ค. 2556 เวลา 10:56 น.)
ตารางการขออนุญาตใช้รถ (อ่าน 595 | วันที่: 12 ก.พ. 2556 เวลา 10:23 น.)
ตารางการขออนุญาตใช้รถ (อ่าน 561 | วันที่: 5 ก.พ. 2556 เวลา 14:04 น.)
ผอ. และ คณะบุคลากรร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 762 | วันที่: 6 ธ.ค. 2555 เวลา 10:09 น.)
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (อ่าน 771 | วันที่: 21 พ.ย. 2555 เวลา 12:41 น.)
ตารางการขออนุญาตใช้รถ (อ่าน 568 | วันที่: 14 พ.ย. 2555 เวลา 10:00 น.)
ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนเรื่องสอบราคาซื้อกระดาษ A 4 (70 แกรม )และ หมึกโรเนียวกระดาษ (อ่าน 106 | วันที่: 18 มิ.ย. 2557 เวลา 16:13 น.)
ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนสอบราคาซื้อ กระดาษ A 4 (70 แกรม ) และ หมึกโรเนียวกระดาษ (อ่าน 66 | วันที่: 18 มิ.ย. 2557 เวลา 16:08 น.)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาและหลังคากันสาดอาคาร ๑ และปรับปรุงต่อเติมห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์อาคาร ๒ (อ่าน 80 | วันที่: 16 มิ.ย. 2557 เวลา 13:55 น.)
แบบคุมครุภัณฑ์และวัสดุถาวร (อ่าน 570 | วันที่: 9 ก.ค. 2556 เวลา 09:04 น.)
ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (อ่าน 935 | วันที่: 28 มี.ค. 2556 เวลา 08:39 น.)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดคลังทฤษฎีความรู้โครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน (อ่าน 808 | วันที่: 23 ม.ค. 2556 เวลา 16:23 น.)
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม๘ที่นั่ง(ชาย) (อ่าน 669 | วันที่: 25 ธ.ค. 2555 เวลา 15:58 น.)
ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม หลังคาอาคารอุตสาหกรรม (อ่าน 910 | วันที่: 30 ต.ค. 2555 เวลา 14:47 น.)
ขอรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาม.ต้นหน่อยค่ะ โพสต์โดย: คุณ ขอทุนการศึกษา (31 พ.ค. 2557 เวลา 13:02 น.)
อยากสมัครทุนการศึกษาค่ะ พอมีรายละเอียดแจ้งให้ทราบมั้ยค่ะ โพสต์โดย: คุณ โรงเรียนมีทุนการศึกษาให้นักเรียนม.ต้นมั้ยค่ะ (31 พ.ค. 2557 เวลา 12:56 น.)
อยากย้าย สาย วิทย์ คณิต เป็น ศิลป์คำณวน ย้ายได้ไม โพสต์โดย: คุณ what (15 พ.ค. 2557 เวลา 18:47 น.)
ลงชุมนุมผิด โพสต์โดย: คุณ เด็กหญิงกัลยรัตน์ ปวนกาศ (15 พ.ค. 2557 เวลา 18:28 น.)
การสอบเข้าม.1 โพสต์โดย: คุณ วุ้นเส้น (28 มี.ค. 2557 เวลา 14:06 น.)
ดั่งคำโบราณที่ว่าไว้แต่ไหนแต่ไรมา โพสต์โดย: คุณ KeNGZA (18 มี.ค. 2557 เวลา 14:19 น.)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบห้องMEP โพสต์โดย: คุณ เอก (5 มี.ค. 2557 เวลา 14:59 น.)
ดั่งคำโบราณที่ว่าไว้แต่ไหนแต่ไรมา โพสต์โดย: คุณ KeNGZA (26 ก.พ. 2557 เวลา 10:08 น.)
การสอบเข้าม.1 โพสต์โดย: คุณ จ๋า (19 ก.พ. 2557 เวลา 19:04 น.)
สอบเข้าม.1 โพสต์โดย: คุณ first (31 ม.ค. 2557 เวลา 19:44 น.)