Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 
User
Pass
จำรหัสไว้ ลงทะเบียน
ลืมรหัสผ่าน?
 

Video แนะนำโรงเรียน
[วิดีโอแนะนำโรงเรียน]
บริหาร ICT
[ระบบบริหารงานโรงเรียน]
ฝ่ายวิชาการ
[ฝ่ายบริหารวิชาการ]
ฝ่ายงบประมาณ
[ฝ่ายบริหารงบประมาณ]
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
[ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น]
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
[Basic School]
ผลงานดีเด่น
[โรงเรียน/ครู/นักเรียน]
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
[คุณภาพการศึกษา]
ศูนย์/แหล่งเรียนรู้
[ศูนย์/แหล่งเรียนรู้]
องค์กรสนับสนุนโรงเรียน
[องค์กรที่ให้การสนับสนุน]
ทุนการศึกษา/ศึกษาต่อ
[ทุนการศึกษา/ศึกษาต่อ]
กิจกรรมชุมชน
[Community Activities]
ประเมินคุณภาพภายใน
[ประเมินคุณภาพ]
83 ปี สร้างคนดีสู่สังคม
[สร้างคนดีสู่สังคม]
เอกสารประกอบการเรียน
[ตามสาระการเรียนรู้]
ดาวน์โหลดเอกสาร
[Downloads]
ค้นหาเบอร์โทรภายใน
[Department Number]


« October 2009 »
อา
พฤ
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 ห้องเรียน MEP
 Kru mukda สอนเพศศึกษาในโรงเรียน
 เรียนรู้ไร้พรมแดน
 ระบบจัดการคลังทฤษฎีความรู้ฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 บริการข่าวสารตำแหน่งงานว่าง
 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
SBY Statistics
Online : 59
Today
83
Yesterday
452
This Month
2,343
Last Month
12,856
This Year
25,946
Last Year
0

ยินดีต้อนรับเข้าสู่...เว็บไซต์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  Welcome to Suanboonyopatham Lamphun School tel..0-5353-5304 Fax 053-511060
Slideshow image
Shared

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

วันที่อัพเดต: 1 ต.ค. 2552 เวลา 13:46 น.
ส่วนบุญฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1


วันที่อัพเดต: 29 ก.ย. 2552 เวลา 14:00 น.
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

วันที่อัพเดต: 29 ก.ย. 2552 เวลา 13:36 น.
กิจกรรม "ส่วนบุญรวมใจวิ่งมินิมาราธอน ปี 2558"
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน

วันที่อัพเดต: 28 ก.ย. 2552 เวลา 14:03 น.
พิธีแสดงความยินดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

วันที่อัพเดต: 28 ก.ย. 2552 เวลา 09:08 น.
ดูผลการเรียน Online
ดูผลการเรียน ONLINE 
Username : เลขประจำตัวนักเรียน
Password : วันเดือนปีเกิด (ตัวอย่าง : 01/04/2544) 

วันที่อัพเดต: 25 ก.ย. 2552 เวลา 13:52 น.
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอส รุ่นที่ 55 (2559-2560)
รับสมัครนักเรียน AFS รุ่นที่ 55 (2559-2560) 

วันที่อัพเดต: 22 ก.ย. 2552 เวลา 13:38 น.
“Suanboon Education Road”กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


วันที่อัพเดต: 21 ก.ย. 2552 เวลา 13:43 น.
งานวันวิชาการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน "Suanboon Education Road "


วันที่อัพเดต: 18 ก.ย. 2552 เวลา 22:26 น.
ประกาศรับสมัครเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว


วันที่อัพเดต: 14 ก.ย. 2552 เวลา 08:27 น.

ดูผลการเรียน Online (อ่าน 244 | วันที่: 25 ก.ย. 2552 เวลา 13:52 น.)
เกียรติบัตร OBCE AWORDS สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ (อ่าน 90 | วันที่: 10 ก.ย. 2552 เวลา 08:42 น.)
แบบฟอร์มข้อมูลผลงานดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 83 | วันที่: 10 ก.ย. 2552 เวลา 08:39 น.)
แบบสำรวจหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 279 | วันที่: 12 ส.ค. 2552 เวลา 11:24 น.)
ปฎิทินปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 398 | วันที่: 10 ส.ค. 2552 เวลา 08:19 น.)
ปฏิทินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1360 | วันที่: 18 ก.ย. 2552 เวลา 06:47 น.)
ตารางสอนเสริมเพื่อเตีรยมตัวสอบเข้าโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 , 2 ,3 ,8 , 9 ธันวาคม 2557 (อ่าน 460 | วันที่: 24 ส.ค. 2552 เวลา 05:40 น.)
ทดสอบ GAT / PAT (อ่าน 199 | วันที่: 20 ส.ค. 2552 เวลา 03:17 น.)
แบบกรอก K:P:A ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 229 | วันที่: 14 ส.ค. 2552 เวลา 08:27 น.)
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนส่่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน (อ่าน 298 | วันที่: 5 พ.ย. 2557 เวลา 11:42 น.)
แบบฟอร์ม ผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 231 | วันที่: 7 ส.ค. 2552 เวลา 08:03 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 426 | วันที่: 27 ส.ค. 2557 เวลา 16:39 น.)
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน ค่าเล่าเรียน/ค่ารักษาพยาบาล (อ่าน 473 | วันที่: 19 มิ.ย. 2557 เวลา 15:15 น.)
แบบฟอร์มรายงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1359 | วันที่: 28 มี.ค. 2557 เวลา 09:31 น.)
แบบประเมินโครงการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 760 | วันที่: 26 มี.ค. 2557 เวลา 16:39 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน มีนาคม 2557 (อ่าน 772 | วันที่: 17 มี.ค. 2557 เวลา 14:25 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (๒/๒๕๕๗) (อ่าน 822 | วันที่: 5 ก.พ. 2557 เวลา 16:20 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ (๑/๒๕๕๗) (อ่าน 746 | วันที่: 8 ม.ค. 2557 เวลา 17:05 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน กันยายน 2556 (อ่าน 1087 | วันที่: 11 ก.ย. 2556 เวลา 17:02 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน สิงหาคม 2556 (อ่าน 1251 | วันที่: 8 ส.ค. 2556 เวลา 12:46 น.)
ประกาศรับสมัครเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 161 | วันที่: 14 ก.ย. 2552 เวลา 08:27 น.)
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 (อ่าน 119 | วันที่: 14 ส.ค. 2552 เวลา 10:47 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็น ครูอัตราจ้างภาษาจีน (อ่าน 155 | วันที่: 13 ส.ค. 2552 เวลา 15:31 น.)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 169 | วันที่: 21 ก.ย. 2552 เวลา 06:02 น.)
ประกาศผลสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 312 | วันที่: 24 ส.ค. 2552 เวลา 00:31 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง(เจ้าหน้าที่ธุรการ) (อ่าน 561 | วันที่: 15 ส.ค. 2552 เวลา 06:57 น.)
ประกาศรับสมัครครูภาษาจีน (อ่าน 224 | วันที่: 10 ส.ค. 2552 เวลา 01:21 น.)
เชิญชวนครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" (อ่าน 219 | วันที่: 28 ส.ค. 2552 เวลา 08:30 น.)
เสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล "100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" (อ่าน 358 | วันที่: 19 ก.ย. 2557 เวลา 15:47 น.)
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูเสาวะณี ดวงคำสวัสดิ์ (อ่าน 337 | วันที่: 19 ก.ย. 2557 เวลา 15:30 น.)
วาระการประชุมประจำเดือน มกราคม 2558 (อ่าน 224 | วันที่: 13 ส.ค. 2552 เวลา 15:01 น.)
งานราตรีส่วนบุญฯ (อ่าน 340 | วันที่: 10 ก.ย. 2552 เวลา 06:13 น.)
นักเรียนชั้น ม.5 ทำกิจกรรมจิตสาธารณะ (อ่าน 304 | วันที่: 30 ส.ค. 2552 เวลา 06:40 น.)
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 31 (อ่าน 318 | วันที่: 21 ส.ค. 2552 เวลา 00:50 น.)
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 31 (อ่าน 256 | วันที่: 20 ส.ค. 2552 เวลา 03:43 น.)
รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น (อ่าน 229 | วันที่: 7 ส.ค. 2552 เวลา 02:47 น.)
รร.ส่วนบุญฯรับรางวัลขบวนกระทง 2557 (อ่าน 305 | วันที่: 7 ส.ค. 2552 เวลา 02:19 น.)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 281 | วันที่: 4 พ.ย. 2557 เวลา 13:37 น.)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2557 (อ่าน 292 | วันที่: 4 พ.ย. 2557 เวลา 13:25 น.)
ขอเชิญร่วมลงนาม ถวายสัตย์ปฎิญาณ (อ่าน 665 | วันที่: 3 ธ.ค. 2556 เวลา 14:40 น.)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอุตสาหกรรม (ครั้งที่2) (อ่าน 148 | วันที่: 13 ก.ย. 2552 เวลา 07:24 น.)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารเรียนอุตสาหกรรม (อ่าน 165 | วันที่: 29 ส.ค. 2552 เวลา 10:49 น.)
ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนเรื่องสอบราคาซื้อกระดาษ A 4 (70 แกรม )และ หมึกโรเนียวกระดาษ (อ่าน 427 | วันที่: 18 มิ.ย. 2557 เวลา 16:13 น.)
ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนสอบราคาซื้อ กระดาษ A 4 (70 แกรม ) และ หมึกโรเนียวกระดาษ (อ่าน 292 | วันที่: 18 มิ.ย. 2557 เวลา 16:08 น.)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาและหลังคากันสาดอาคาร ๑ และปรับปรุงต่อเติมห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์อาคาร ๒ (อ่าน 377 | วันที่: 16 มิ.ย. 2557 เวลา 13:55 น.)
แบบคุมครุภัณฑ์และวัสดุถาวร (อ่าน 902 | วันที่: 9 ก.ค. 2556 เวลา 09:04 น.)
ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (อ่าน 1240 | วันที่: 28 มี.ค. 2556 เวลา 08:39 น.)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดคลังทฤษฎีความรู้โครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน (อ่าน 1100 | วันที่: 23 ม.ค. 2556 เวลา 16:23 น.)
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม๘ที่นั่ง(ชาย) (อ่าน 984 | วันที่: 25 ธ.ค. 2555 เวลา 15:58 น.)
ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม หลังคาอาคารอุตสาหกรรม (อ่าน 1269 | วันที่: 30 ต.ค. 2555 เวลา 14:47 น.)