Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 
User
Pass
จำรหัสไว้ ลงทะเบียน
ลืมรหัสผ่าน?
 

Video แนะนำโรงเรียน
[วิดีโอแนะนำโรงเรียน]
บริหาร ICT
[ระบบบริหารงานโรงเรียน]
ฝ่ายวิชาการ
[ฝ่ายบริหารวิชาการ]
ฝ่ายงบประมาณ
[ฝ่ายบริหารงบประมาณ]
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
[ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น]
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
[Basic School]
ผลงานดีเด่น
[โรงเรียน/ครู/นักเรียน]
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
[คุณภาพการศึกษา]
ศูนย์/แหล่งเรียนรู้
[ศูนย์/แหล่งเรียนรู้]
องค์กรสนับสนุนโรงเรียน
[องค์กรที่ให้การสนับสนุน]
ทุนการศึกษา/ศึกษาต่อ
[ทุนการศึกษา/ศึกษาต่อ]
กิจกรรมชุมชน
[Community Activities]
ประเมินคุณภาพภายใน
[ประเมินคุณภาพ]
83 ปี สร้างคนดีสู่สังคม
[สร้างคนดีสู่สังคม]
เอกสารประกอบการเรียน
[ตามสาระการเรียนรู้]
ดาวน์โหลดเอกสาร
[Downloads]
ค้นหาเบอร์โทรภายใน
[Department Number]


« September 2009 »
อา
พฤ
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 

 ห้องเรียน MEP
 Kru mukda สอนเพศศึกษาในโรงเรียน
 เรียนรู้ไร้พรมแดน
 ระบบจัดการคลังทฤษฎีความรู้ฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 บริการข่าวสารตำแหน่งงานว่าง
 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
SBY Statistics
Online : 85
Today
53
Yesterday
316
This Month
5,236
Last Month
10,747
This Year
15,983
Last Year
0

ยินดีต้อนรับเข้าสู่...เว็บไซต์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  Welcome to Suanboonyopatham Lamphun School tel..0-5353-5304 Fax 053-511060
Slideshow image
Shared

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอุตสาหกรรม (ครั้งที่2)
กำหนดยื่นซอง วันที่ 12 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 22 ธันวาคม 2557
เวลาทำการ  8.30 น. ถึง 16.30 น.

วันที่อัพเดต: 13 ก.ย. 2552 เวลา 07:24 น.
ประชาสัมพันธ์รายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
รายการแข่งขัน  รายชื่อนักเรียน  ครู  สถานที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  64  จังหวัดแพร่   ของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน


(งานประชาสัมพันธ์)

วันที่อัพเดต: 13 ก.ย. 2552 เวลา 02:15 น.
กิจกรรมในสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                 
               โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด  ทางมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมในสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  เมื่อวันอังคารที่  2  ธันวาคม  2557  เวลา  07.30 น. -15.00 น. ลักษณะในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเสริมสร้างการมีส่วนร่วม  รับผิดชอบต่อสังคมด้วยใจอาสา และจิตใต้สำนึก  สามารถต่อยอดความเป็นผู้นำและเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต


(งานประชาสัมพันธ์)

 วันที่อัพเดต: 12 ก.ย. 2552 เวลา 04:37 น.
กิจกรรมค่ายยุวกาด ม.3

ระหว่างวันที่ 8-9ธันวาคม 2557
ณ ค่ายแทนคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 
วันที่อัพเดต: 12 ก.ย. 2552 เวลา 01:00 น.
กิจกรรมยุวกาชาด ม.1 (ค่ายกลางวัน)

ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2557
ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 
วันที่อัพเดต: 11 ก.ย. 2552 เวลา 04:26 น.
คณะครูงานประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์การศึกษา


วันที่อัพเดต: 10 ก.ย. 2552 เวลา 06:21 น.
งานราตรีส่วนบุญฯ
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

วันที่อัพเดต: 10 ก.ย. 2552 เวลา 06:13 น.
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS


วันที่อัพเดต: 10 ก.ย. 2552 เวลา 00:10 น.
ค่ายการเรียนรู้พหุสังคมวัฒนธรรมอาเซียน กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน
BY SBY ASEAN Studies Center 

วันที่อัพเดต: 9 ก.ย. 2552 เวลา 07:38 น.
โรงเรียนพนมศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน


วันที่อัพเดต: 7 ก.ย. 2552 เวลา 04:22 น.

ตารางสอนเสริมเพื่อเตีรยมตัวสอบเข้าโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 , 2 ,3 ,8 , 9 ธันวาคม 2557 (อ่าน 305 | วันที่: 24 ส.ค. 2552 เวลา 05:40 น.)
ทดสอบ GAT / PAT (อ่าน 88 | วันที่: 20 ส.ค. 2552 เวลา 03:17 น.)
แบบกรอก K:P:A ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 97 | วันที่: 14 ส.ค. 2552 เวลา 08:27 น.)
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนส่่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน (อ่าน 156 | วันที่: 5 พ.ย. 2557 เวลา 11:42 น.)
ปฎิทินปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 227 | วันที่: 26 ส.ค. 2552 เวลา 13:26 น.)
ภาพอบรมสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (อ่าน 155 | วันที่: 21 ส.ค. 2552 เวลา 15:23 น.)
รายชื่อนักเรียนที่สอบ TEDET (อ่าน 328 | วันที่: 1 ต.ค. 2557 เวลา 15:49 น.)
ขอเรียนเชิญเข้าอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR (อ่าน 1996 | วันที่: 30 ก.ค. 2557 เวลา 15:02 น.)
ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 1/2557 (อ่าน 531 | วันที่: 9 ก.ค. 2557 เวลา 16:37 น.)
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ม.1-6 (อ่าน 693 | วันที่: 2 ก.ค. 2557 เวลา 13:36 น.)
แบบฟอร์ม ผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 106 | วันที่: 7 ส.ค. 2552 เวลา 08:03 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 298 | วันที่: 27 ส.ค. 2557 เวลา 16:39 น.)
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน ค่าเล่าเรียน/ค่ารักษาพยาบาล (อ่าน 364 | วันที่: 19 มิ.ย. 2557 เวลา 15:15 น.)
แบบฟอร์มรายงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1222 | วันที่: 28 มี.ค. 2557 เวลา 09:31 น.)
แบบประเมินโครงการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 653 | วันที่: 26 มี.ค. 2557 เวลา 16:39 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน มีนาคม 2557 (อ่าน 660 | วันที่: 17 มี.ค. 2557 เวลา 14:25 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (๒/๒๕๕๗) (อ่าน 721 | วันที่: 5 ก.พ. 2557 เวลา 16:20 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ (๑/๒๕๕๗) (อ่าน 650 | วันที่: 8 ม.ค. 2557 เวลา 17:05 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน กันยายน 2556 (อ่าน 974 | วันที่: 11 ก.ย. 2556 เวลา 17:02 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน สิงหาคม 2556 (อ่าน 1142 | วันที่: 8 ส.ค. 2556 เวลา 12:46 น.)
ประกาศผลสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 186 | วันที่: 24 ส.ค. 2552 เวลา 00:31 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง(เจ้าหน้าที่ธุรการ) (อ่าน 437 | วันที่: 15 ส.ค. 2552 เวลา 06:57 น.)
ประกาศรับสมัครครูภาษาจีน (อ่าน 112 | วันที่: 10 ส.ค. 2552 เวลา 01:21 น.)
เชิญชวนครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" (อ่าน 112 | วันที่: 28 ส.ค. 2552 เวลา 08:30 น.)
เสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล "100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" (อ่าน 225 | วันที่: 19 ก.ย. 2557 เวลา 15:47 น.)
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูเสาวะณี ดวงคำสวัสดิ์ (อ่าน 225 | วันที่: 19 ก.ย. 2557 เวลา 15:30 น.)
ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน และSTEM Education (อ่าน 313 | วันที่: 12 ก.ย. 2557 เวลา 09:42 น.)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 316 | วันที่: 7 ส.ค. 2557 เวลา 09:09 น.)
การย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรฯสายผู้สอน รอบการย้าย 1-15 สิงหาคม 2557 (อ่าน 250 | วันที่: 28 ก.ค. 2557 เวลา 10:41 น.)
การอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 252 | วันที่: 25 มิ.ย. 2557 เวลา 15:04 น.)
งานราตรีส่วนบุญฯ (อ่าน 88 | วันที่: 10 ก.ย. 2552 เวลา 06:13 น.)
นักเรียนชั้น ม.5 ทำกิจกรรมจิตสาธารณะ (อ่าน 157 | วันที่: 30 ส.ค. 2552 เวลา 06:40 น.)
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 31 (อ่าน 173 | วันที่: 21 ส.ค. 2552 เวลา 00:50 น.)
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 31 (อ่าน 135 | วันที่: 20 ส.ค. 2552 เวลา 03:43 น.)
รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น (อ่าน 105 | วันที่: 7 ส.ค. 2552 เวลา 02:47 น.)
รร.ส่วนบุญฯรับรางวัลขบวนกระทง 2557 (อ่าน 164 | วันที่: 7 ส.ค. 2552 เวลา 02:19 น.)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 145 | วันที่: 4 พ.ย. 2557 เวลา 13:37 น.)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2557 (อ่าน 129 | วันที่: 4 พ.ย. 2557 เวลา 13:25 น.)
ขอเชิญร่วมลงนาม ถวายสัตย์ปฎิญาณ (อ่าน 570 | วันที่: 3 ธ.ค. 2556 เวลา 14:40 น.)
สรรหาศิษย์เก่า ฉลองครบรอบ 84 ปี (อ่าน 1906 | วันที่: 15 ส.ค. 2556 เวลา 13:39 น.)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอุตสาหกรรม (ครั้งที่2) (อ่าน 30 | วันที่: 13 ก.ย. 2552 เวลา 07:24 น.)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารเรียนอุตสาหกรรม (อ่าน 51 | วันที่: 29 ส.ค. 2552 เวลา 10:49 น.)
ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนเรื่องสอบราคาซื้อกระดาษ A 4 (70 แกรม )และ หมึกโรเนียวกระดาษ (อ่าน 320 | วันที่: 18 มิ.ย. 2557 เวลา 16:13 น.)
ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนสอบราคาซื้อ กระดาษ A 4 (70 แกรม ) และ หมึกโรเนียวกระดาษ (อ่าน 201 | วันที่: 18 มิ.ย. 2557 เวลา 16:08 น.)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาและหลังคากันสาดอาคาร ๑ และปรับปรุงต่อเติมห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์อาคาร ๒ (อ่าน 277 | วันที่: 16 มิ.ย. 2557 เวลา 13:55 น.)
แบบคุมครุภัณฑ์และวัสดุถาวร (อ่าน 795 | วันที่: 9 ก.ค. 2556 เวลา 09:04 น.)
ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (อ่าน 1123 | วันที่: 28 มี.ค. 2556 เวลา 08:39 น.)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดคลังทฤษฎีความรู้โครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน (อ่าน 998 | วันที่: 23 ม.ค. 2556 เวลา 16:23 น.)
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม๘ที่นั่ง(ชาย) (อ่าน 875 | วันที่: 25 ธ.ค. 2555 เวลา 15:58 น.)
ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม หลังคาอาคารอุตสาหกรรม (อ่าน 1163 | วันที่: 30 ต.ค. 2555 เวลา 14:47 น.)