Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 
User
Pass
จำรหัสไว้ ลงทะเบียน
ลืมรหัสผ่าน?
 

Video แนะนำโรงเรียน
[วิดีโอแนะนำโรงเรียน]
บริหาร ICT
[ระบบบริหารงานโรงเรียน]
ฝ่ายวิชาการ
[ฝ่ายบริหารวิชาการ]
ฝ่ายงบประมาณ
[ฝ่ายบริหารงบประมาณ]
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
[ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น]
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
[Basic School]
ผลงานดีเด่น
[โรงเรียน/ครู/นักเรียน]
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
[คุณภาพการศึกษา]
ศูนย์/แหล่งเรียนรู้
[ศูนย์/แหล่งเรียนรู้]
องค์กรสนับสนุนโรงเรียน
[องค์กรที่ให้การสนับสนุน]
ทุนการศึกษา/ศึกษาต่อ
[ทุนการศึกษา/ศึกษาต่อ]
กิจกรรมชุมชน
[Community Activities]
ประเมินคุณภาพภายใน
[ประเมินคุณภาพ]
83 ปี สร้างคนดีสู่สังคม
[สร้างคนดีสู่สังคม]
เอกสารประกอบการเรียน
[ตามสาระการเรียนรู้]
ดาวน์โหลดเอกสาร
[Downloads]
ค้นหาเบอร์โทรภายใน
[Department Number]


« August 2009 »
อา
พฤ
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

 ห้องเรียน MEP
 Kru mukda สอนเพศศึกษาในโรงเรียน
 เรียนรู้ไร้พรมแดน
 ระบบจัดการคลังทฤษฎีความรู้ฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 บริการข่าวสารตำแหน่งงานว่าง
 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
SBY Statistics
Online : 64
Today
243
Yesterday
281
This Month
9,356
Last Month
0
This Year
9,356
Last Year
0

ยินดีต้อนรับเข้าสู่...เว็บไซต์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  Welcome to Suanboonyopatham Lamphun School tel..0-5353-5304 Fax 053-511060
Slideshow image
Shared

ตารางสอนเสริมเพื่อเตีรยมตัวสอบเข้าโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 , 2 ,3 ,8 , 9 ธันวาคม 2557


วันที่อัพเดต: 24 ส.ค. 2552 เวลา 05:40 น.
ประกาศผลสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ


วันที่อัพเดต: 24 ส.ค. 2552 เวลา 00:31 น.
กิจกรรมทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (ทุกระดับชั้น) ระหว่างวันที่ 21- 28 พฤศจิกายน 2557


วันที่อัพเดต: 22 ส.ค. 2552 เวลา 01:06 น.
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 31


วันที่อัพเดต: 21 ส.ค. 2552 เวลา 00:50 น.
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 31
21-30 พฤศจิกายน 2557 แข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 31 "หริภุณชัยเกมส์"

วันที่อัพเดต: 20 ส.ค. 2552 เวลา 03:43 น.
ทดสอบ GAT / PAT
22-25 พฤศจิกายน 2557  ทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) 

วันที่อัพเดต: 20 ส.ค. 2552 เวลา 03:17 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
สอบคัดเลือกและประเมินสมรรณะ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

วันที่อัพเดต: 15 ส.ค. 2552 เวลา 06:57 น.
แบบกรอก K:P:A ปีการศึกษา 2557


วันที่อัพเดต: 14 ส.ค. 2552 เวลา 08:27 น.
ประกาศรับสมัครครูภาษาจีน
ประกาศรับสมัครครูภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

วันที่อัพเดต: 10 ส.ค. 2552 เวลา 01:21 น.
พิธีเปิดค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วันที่อัพเดต: 9 ส.ค. 2552 เวลา 03:44 น.

ตารางสอนเสริมเพื่อเตีรยมตัวสอบเข้าโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 , 2 ,3 ,8 , 9 ธันวาคม 2557 (อ่าน 5 | วันที่: 24 ส.ค. 2552 เวลา 05:40 น.)
ทดสอบ GAT / PAT (อ่าน 28 | วันที่: 20 ส.ค. 2552 เวลา 03:17 น.)
แบบกรอก K:P:A ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 65 | วันที่: 14 ส.ค. 2552 เวลา 08:27 น.)
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนส่่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน (อ่าน 118 | วันที่: 5 พ.ย. 2557 เวลา 11:42 น.)
ปฎิทินปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 178 | วันที่: 26 ส.ค. 2552 เวลา 13:26 น.)
ภาพอบรมสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (อ่าน 112 | วันที่: 21 ส.ค. 2552 เวลา 15:23 น.)
รายชื่อนักเรียนที่สอบ TEDET (อ่าน 271 | วันที่: 1 ต.ค. 2557 เวลา 15:49 น.)
ขอเรียนเชิญเข้าอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR (อ่าน 1217 | วันที่: 30 ก.ค. 2557 เวลา 15:02 น.)
ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 1/2557 (อ่าน 484 | วันที่: 9 ก.ค. 2557 เวลา 16:37 น.)
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ม.1-6 (อ่าน 653 | วันที่: 2 ก.ค. 2557 เวลา 13:36 น.)
แบบฟอร์ม ผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 65 | วันที่: 7 ส.ค. 2552 เวลา 08:03 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 261 | วันที่: 27 ส.ค. 2557 เวลา 16:39 น.)
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน ค่าเล่าเรียน/ค่ารักษาพยาบาล (อ่าน 330 | วันที่: 19 มิ.ย. 2557 เวลา 15:15 น.)
แบบฟอร์มรายงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1180 | วันที่: 28 มี.ค. 2557 เวลา 09:31 น.)
แบบประเมินโครงการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 621 | วันที่: 26 มี.ค. 2557 เวลา 16:39 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน มีนาคม 2557 (อ่าน 622 | วันที่: 17 มี.ค. 2557 เวลา 14:25 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (๒/๒๕๕๗) (อ่าน 684 | วันที่: 5 ก.พ. 2557 เวลา 16:20 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ (๑/๒๕๕๗) (อ่าน 614 | วันที่: 8 ม.ค. 2557 เวลา 17:05 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน กันยายน 2556 (อ่าน 928 | วันที่: 11 ก.ย. 2556 เวลา 17:02 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน สิงหาคม 2556 (อ่าน 1107 | วันที่: 8 ส.ค. 2556 เวลา 12:46 น.)
ประกาศผลสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 75 | วันที่: 24 ส.ค. 2552 เวลา 00:31 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง(เจ้าหน้าที่ธุรการ) (อ่าน 366 | วันที่: 15 ส.ค. 2552 เวลา 06:57 น.)
ประกาศรับสมัครครูภาษาจีน (อ่าน 68 | วันที่: 10 ส.ค. 2552 เวลา 01:21 น.)
เชิญชวนครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" (อ่าน 68 | วันที่: 28 ส.ค. 2552 เวลา 08:30 น.)
เสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล "100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" (อ่าน 179 | วันที่: 19 ก.ย. 2557 เวลา 15:47 น.)
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูเสาวะณี ดวงคำสวัสดิ์ (อ่าน 185 | วันที่: 19 ก.ย. 2557 เวลา 15:30 น.)
ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน และSTEM Education (อ่าน 278 | วันที่: 12 ก.ย. 2557 เวลา 09:42 น.)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 285 | วันที่: 7 ส.ค. 2557 เวลา 09:09 น.)
การย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรฯสายผู้สอน รอบการย้าย 1-15 สิงหาคม 2557 (อ่าน 221 | วันที่: 28 ก.ค. 2557 เวลา 10:41 น.)
การอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 224 | วันที่: 25 มิ.ย. 2557 เวลา 15:04 น.)
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 31 (อ่าน 86 | วันที่: 21 ส.ค. 2552 เวลา 00:50 น.)
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 31 (อ่าน 56 | วันที่: 20 ส.ค. 2552 เวลา 03:43 น.)
รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น (อ่าน 64 | วันที่: 7 ส.ค. 2552 เวลา 02:47 น.)
รร.ส่วนบุญฯรับรางวัลขบวนกระทง 2557 (อ่าน 117 | วันที่: 7 ส.ค. 2552 เวลา 02:19 น.)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 106 | วันที่: 4 พ.ย. 2557 เวลา 13:37 น.)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2557 (อ่าน 93 | วันที่: 4 พ.ย. 2557 เวลา 13:25 น.)
ขอเชิญร่วมลงนาม ถวายสัตย์ปฎิญาณ (อ่าน 527 | วันที่: 3 ธ.ค. 2556 เวลา 14:40 น.)
สรรหาศิษย์เก่า ฉลองครบรอบ 84 ปี (อ่าน 1871 | วันที่: 15 ส.ค. 2556 เวลา 13:39 น.)
ขอให้กำลังใจกับครูสุมิตตา แสงหงษ์ (อ่าน 2235 | วันที่: 17 มิ.ย. 2556 เวลา 19:53 น.)
นายกสมาคมผู้ปกครองมอบรถยนต์ 6 ล้อให้แก่โรงเรียน (อ่าน 1041 | วันที่: 16 พ.ค. 2556 เวลา 08:28 น.)
ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนเรื่องสอบราคาซื้อกระดาษ A 4 (70 แกรม )และ หมึกโรเนียวกระดาษ (อ่าน 291 | วันที่: 18 มิ.ย. 2557 เวลา 16:13 น.)
ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนสอบราคาซื้อ กระดาษ A 4 (70 แกรม ) และ หมึกโรเนียวกระดาษ (อ่าน 175 | วันที่: 18 มิ.ย. 2557 เวลา 16:08 น.)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาและหลังคากันสาดอาคาร ๑ และปรับปรุงต่อเติมห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์อาคาร ๒ (อ่าน 246 | วันที่: 16 มิ.ย. 2557 เวลา 13:55 น.)
แบบคุมครุภัณฑ์และวัสดุถาวร (อ่าน 763 | วันที่: 9 ก.ค. 2556 เวลา 09:04 น.)
ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (อ่าน 1088 | วันที่: 28 มี.ค. 2556 เวลา 08:39 น.)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดคลังทฤษฎีความรู้โครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน (อ่าน 964 | วันที่: 23 ม.ค. 2556 เวลา 16:23 น.)
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม๘ที่นั่ง(ชาย) (อ่าน 840 | วันที่: 25 ธ.ค. 2555 เวลา 15:58 น.)
ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม หลังคาอาคารอุตสาหกรรม (อ่าน 1127 | วันที่: 30 ต.ค. 2555 เวลา 14:47 น.)