Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 
User
Pass
จำรหัสไว้ ลงทะเบียน
ลืมรหัสผ่าน?
 

Video แนะนำโรงเรียน
[วิดีโอแนะนำโรงเรียน]
บริหาร ICT
[ระบบบริหารงานโรงเรียน]
ฝ่ายวิชาการ
[ฝ่ายบริหารวิชาการ]
ฝ่ายงบประมาณ
[ฝ่ายบริหารงบประมาณ]
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
[ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น]
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
[Basic School]
ผลงานดีเด่น
[โรงเรียน/ครู/นักเรียน]
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
[คุณภาพการศึกษา]
ศูนย์/แหล่งเรียนรู้
[ศูนย์/แหล่งเรียนรู้]
องค์กรสนับสนุนโรงเรียน
[องค์กรที่ให้การสนับสนุน]
ทุนการศึกษา/ศึกษาต่อ
[ทุนการศึกษา/ศึกษาต่อ]
กิจกรรมชุมชน
[Community Activities]
ประเมินคุณภาพภายใน
[ประเมินคุณภาพ]
83 ปี สร้างคนดีสู่สังคม
[สร้างคนดีสู่สังคม]
เอกสารประกอบการเรียน
[ตามสาระการเรียนรู้]
ดาวน์โหลดเอกสาร
[Downloads]
ค้นหาเบอร์โทรภายใน
[Department Number]


« November 2014 »
อา
พฤ
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 

 ห้องเรียน MEP
 Kru mukda สอนเพศศึกษาในโรงเรียน
 เรียนรู้ไร้พรมแดน
 ระบบจัดการคลังทฤษฎีความรู้ฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 บริการข่าวสารตำแหน่งงานว่าง
 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
SBY Statistics
Online : 21
Today
47
Yesterday
201
This Month
0
Last Month
1,550
This Year
363,224
Last Year
663,706

ยินดีต้อนรับเข้าสู่...เว็บไซต์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  Welcome to Suanboonyopatham Lamphun School tel..0-5353-5304 Fax 053-511060
Slideshow image
Shared

เชิญชวนครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข"


วันที่อัพเดต: 28 ส.ค. 2552 เวลา 08:30 น.
ปฎิทินปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557


วันที่อัพเดต: 26 ส.ค. 2552 เวลา 13:26 น.
ภาพอบรมสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ภาพอบรมสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่  20-24 ตุลาคม 2557

วันที่อัพเดต: 21 ส.ค. 2552 เวลา 15:23 น.
ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

ประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวันที่อัพเดต: 14 ส.ค. 2552 เวลา 14:11 น.
การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันศุกร์ ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๓๐ น.
วันที่อัพเดต: 13 ส.ค. 2552 เวลา 13:27 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน


วันที่อัพเดต: 2 ต.ค. 2557 เวลา 09:55 น.
รายชื่อนักเรียนที่สอบ TEDET


วันที่อัพเดต: 1 ต.ค. 2557 เวลา 15:49 น.
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกฝรั่งเศสและวิชาเอกญี่ปุ่น 1 อัตรา

ระยะเวลาการรับสมัคร 1 - 10 ตุลาคม 2557วันที่อัพเดต: 1 ต.ค. 2557 เวลา 14:10 น.
เสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล "100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก"


วันที่อัพเดต: 19 ก.ย. 2557 เวลา 15:47 น.
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูเสาวะณี ดวงคำสวัสดิ์

ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2557วันที่อัพเดต: 19 ก.ย. 2557 เวลา 15:30 น.

ปฎิทินปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 52 | วันที่: 26 ส.ค. 2552 เวลา 13:26 น.)
ภาพอบรมสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (อ่าน 51 | วันที่: 21 ส.ค. 2552 เวลา 15:23 น.)
รายชื่อนักเรียนที่สอบ TEDET (อ่าน 208 | วันที่: 1 ต.ค. 2557 เวลา 15:49 น.)
ขอเรียนเชิญเข้าอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR (อ่าน 846 | วันที่: 30 ก.ค. 2557 เวลา 15:02 น.)
ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 1/2557 (อ่าน 444 | วันที่: 9 ก.ค. 2557 เวลา 16:37 น.)
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ม.1-6 (อ่าน 613 | วันที่: 2 ก.ค. 2557 เวลา 13:36 น.)
รายชื่อนักเรียนลาออก,พักการเรียน,เข้าระหว่างภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย-17 พ.ค 57 (อ่าน 353 | วันที่: 24 มิ.ย. 2557 เวลา 10:33 น.)
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 (อ่าน 591 | วันที่: 18 มิ.ย. 2557 เวลา 11:18 น.)
ประกาศปิดโรงเรียน วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 (อ่าน 862 | วันที่: 22 พ.ค. 2557 เวลา 21:41 น.)
แบบฟอร์มข้อมูลสารสนเทคกลุ่มสาระ (อ่าน 591 | วันที่: 21 พ.ค. 2557 เวลา 09:25 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 221 | วันที่: 27 ส.ค. 2557 เวลา 16:39 น.)
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน ค่าเล่าเรียน/ค่ารักษาพยาบาล (อ่าน 292 | วันที่: 19 มิ.ย. 2557 เวลา 15:15 น.)
แบบฟอร์มรายงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1143 | วันที่: 28 มี.ค. 2557 เวลา 09:31 น.)
แบบประเมินโครงการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 590 | วันที่: 26 มี.ค. 2557 เวลา 16:39 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน มีนาคม 2557 (อ่าน 594 | วันที่: 17 มี.ค. 2557 เวลา 14:25 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (๒/๒๕๕๗) (อ่าน 655 | วันที่: 5 ก.พ. 2557 เวลา 16:20 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ (๑/๒๕๕๗) (อ่าน 588 | วันที่: 8 ม.ค. 2557 เวลา 17:05 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน กันยายน 2556 (อ่าน 886 | วันที่: 11 ก.ย. 2556 เวลา 17:02 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน สิงหาคม 2556 (อ่าน 1071 | วันที่: 8 ส.ค. 2556 เวลา 12:46 น.)
การประชุมครูประจำเดือน กรกฎาคม 2556 (อ่าน 749 | วันที่: 4 ก.ค. 2556 เวลา 12:02 น.)
เชิญชวนครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" (อ่าน 12 | วันที่: 28 ส.ค. 2552 เวลา 08:30 น.)
ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (อ่าน 138 | วันที่: 14 ส.ค. 2552 เวลา 14:11 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน (อ่าน 109 | วันที่: 2 ต.ค. 2557 เวลา 09:55 น.)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกฝรั่งเศสและวิชาเอกญี่ปุ่น 1 อัตรา (อ่าน 158 | วันที่: 1 ต.ค. 2557 เวลา 14:10 น.)
เสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล "100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" (อ่าน 143 | วันที่: 19 ก.ย. 2557 เวลา 15:47 น.)
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูเสาวะณี ดวงคำสวัสดิ์ (อ่าน 142 | วันที่: 19 ก.ย. 2557 เวลา 15:30 น.)
ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน และSTEM Education (อ่าน 247 | วันที่: 12 ก.ย. 2557 เวลา 09:42 น.)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 240 | วันที่: 7 ส.ค. 2557 เวลา 09:09 น.)
การย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรฯสายผู้สอน รอบการย้าย 1-15 สิงหาคม 2557 (อ่าน 193 | วันที่: 28 ก.ค. 2557 เวลา 10:41 น.)
การอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 201 | วันที่: 25 มิ.ย. 2557 เวลา 15:04 น.)
ขอเชิญร่วมลงนาม ถวายสัตย์ปฎิญาณ (อ่าน 494 | วันที่: 3 ธ.ค. 2556 เวลา 14:40 น.)
สรรหาศิษย์เก่า ฉลองครบรอบ 84 ปี (อ่าน 1835 | วันที่: 15 ส.ค. 2556 เวลา 13:39 น.)
ขอให้กำลังใจกับครูสุมิตตา แสงหงษ์ (อ่าน 2188 | วันที่: 17 มิ.ย. 2556 เวลา 19:53 น.)
นายกสมาคมผู้ปกครองมอบรถยนต์ 6 ล้อให้แก่โรงเรียน (อ่าน 1006 | วันที่: 16 พ.ค. 2556 เวลา 08:28 น.)
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย ศึกษาดูงาน (อ่าน 1073 | วันที่: 25 มี.ค. 2556 เวลา 10:56 น.)
ตารางการขออนุญาตใช้รถ (อ่าน 704 | วันที่: 12 ก.พ. 2556 เวลา 10:23 น.)
ตารางการขออนุญาตใช้รถ (อ่าน 660 | วันที่: 5 ก.พ. 2556 เวลา 14:04 น.)
ผอ. และ คณะบุคลากรร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 916 | วันที่: 6 ธ.ค. 2555 เวลา 10:09 น.)
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (อ่าน 909 | วันที่: 21 พ.ย. 2555 เวลา 12:41 น.)
ตารางการขออนุญาตใช้รถ (อ่าน 666 | วันที่: 14 พ.ย. 2555 เวลา 10:00 น.)
ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนเรื่องสอบราคาซื้อกระดาษ A 4 (70 แกรม )และ หมึกโรเนียวกระดาษ (อ่าน 265 | วันที่: 18 มิ.ย. 2557 เวลา 16:13 น.)
ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนสอบราคาซื้อ กระดาษ A 4 (70 แกรม ) และ หมึกโรเนียวกระดาษ (อ่าน 151 | วันที่: 18 มิ.ย. 2557 เวลา 16:08 น.)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาและหลังคากันสาดอาคาร ๑ และปรับปรุงต่อเติมห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์อาคาร ๒ (อ่าน 217 | วันที่: 16 มิ.ย. 2557 เวลา 13:55 น.)
แบบคุมครุภัณฑ์และวัสดุถาวร (อ่าน 728 | วันที่: 9 ก.ค. 2556 เวลา 09:04 น.)
ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (อ่าน 1052 | วันที่: 28 มี.ค. 2556 เวลา 08:39 น.)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดคลังทฤษฎีความรู้โครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน (อ่าน 931 | วันที่: 23 ม.ค. 2556 เวลา 16:23 น.)
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม๘ที่นั่ง(ชาย) (อ่าน 804 | วันที่: 25 ธ.ค. 2555 เวลา 15:58 น.)
ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม หลังคาอาคารอุตสาหกรรม (อ่าน 1087 | วันที่: 30 ต.ค. 2555 เวลา 14:47 น.)