Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 
User
Pass
จำรหัสไว้ ลงทะเบียน
ลืมรหัสผ่าน?
 

Video แนะนำโรงเรียน
[วิดีโอแนะนำโรงเรียน]
บริหาร ICT
[ระบบบริหารงานโรงเรียน]
ฝ่ายวิชาการ
[ฝ่ายบริหารวิชาการ]
ฝ่ายงบประมาณ
[ฝ่ายบริหารงบประมาณ]
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
[ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น]
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
[Basic School]
ผลงานดีเด่น
[โรงเรียน/ครู/นักเรียน]
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
[คุณภาพการศึกษา]
ศูนย์/แหล่งเรียนรู้
[ศูนย์/แหล่งเรียนรู้]
องค์กรสนับสนุนโรงเรียน
[องค์กรที่ให้การสนับสนุน]
ทุนการศึกษา/ศึกษาต่อ
[ทุนการศึกษา/ศึกษาต่อ]
กิจกรรมชุมชน
[Community Activities]
ประเมินคุณภาพภายใน
[ประเมินคุณภาพ]
83 ปี สร้างคนดีสู่สังคม
[สร้างคนดีสู่สังคม]
เอกสารประกอบการเรียน
[ตามสาระการเรียนรู้]
ดาวน์โหลดเอกสาร
[Downloads]
ค้นหาเบอร์โทรภายใน
[Department Number]


« August 2009 »
อา
พฤ
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

 ห้องเรียน MEP
 Kru mukda สอนเพศศึกษาในโรงเรียน
 เรียนรู้ไร้พรมแดน
 ระบบจัดการคลังทฤษฎีความรู้ฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 บริการข่าวสารตำแหน่งงานว่าง
 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
SBY Statistics
Online : 119
Today
43
Yesterday
277
This Month
10,747
Last Month
0
This Year
56,881
Last Year
0

ยินดีต้อนรับเข้าสู่...เว็บไซต์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  Welcome to Suanboonyopatham Lamphun School tel..0-5353-5304 Fax 053-511060
Slideshow image
Shared

การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558   เวลา เวลา 09.00น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1

วันที่อัพเดต: 10 ส.ค. 2552 เวลา 08:01 น.
นักเรียนชั้น ม. 2 ม. 3 เลือกวิชาเพิ่ม และนักเรียนชั้น ม. 5 เลือกภาษาที่ 2 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558


วันที่อัพเดต: 6 ส.ค. 2552 เวลา 08:12 น.
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา


วันที่อัพเดต: 3 ส.ค. 2552 เวลา 18:14 น.
ตารางสอนสำหรับครูและนักเรียนชั้น ม.6 (ฉบับปรับปรุงวันที่ 20 เมษายน 2558)


วันที่อัพเดต: 23 พ.ย. 2552 เวลา 20:07 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป


วันที่อัพเดต: 23 พ.ย. 2552 เวลา 08:06 น.
ตารางสอนสำหรับครูและนักเรียนชั้น ม.6


วันที่อัพเดต: 22 พ.ย. 2552 เวลา 10:32 น.
กำหนดการ งานกตเวทิตาคุณ ส่วนบุญฯคืนสู่เหย้า 58
วันที่ 16 เมษายน 2558
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปี

วันที่อัพเดต: 13 พ.ย. 2552 เวลา 07:17 น.
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน


วันที่อัพเดต: 12 พ.ย. 2552 เวลา 13:36 น.
ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 1/2558


วันที่อัพเดต: 12 พ.ย. 2552 เวลา 06:57 น.
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบหลักสูตร ประจำปี 2557 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน


วันที่อัพเดต: 10 พ.ย. 2552 เวลา 15:52 น.

นักเรียนชั้น ม. 2 ม. 3 เลือกวิชาเพิ่ม และนักเรียนชั้น ม. 5 เลือกภาษาที่ 2 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (อ่าน 451 | วันที่: 6 ส.ค. 2552 เวลา 08:12 น.)
ตารางสอนสำหรับครูและนักเรียนชั้น ม.6 (ฉบับปรับปรุงวันที่ 20 เมษายน 2558) (อ่าน 104 | วันที่: 23 พ.ย. 2552 เวลา 20:07 น.)
ตารางสอนสำหรับครูและนักเรียนชั้น ม.6 (อ่าน 369 | วันที่: 22 พ.ย. 2552 เวลา 10:32 น.)
ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 1/2558 (อ่าน 638 | วันที่: 12 พ.ย. 2552 เวลา 06:57 น.)
ดูผลการเรียน Online (อ่าน 1809 | วันที่: 25 ก.ย. 2552 เวลา 13:52 น.)
เกียรติบัตร OBCE AWORDS สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ (อ่าน 263 | วันที่: 10 ก.ย. 2552 เวลา 08:42 น.)
แบบฟอร์มข้อมูลผลงานดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 189 | วันที่: 10 ก.ย. 2552 เวลา 08:39 น.)
แบบสำรวจหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 680 | วันที่: 12 ส.ค. 2552 เวลา 11:24 น.)
ปฎิทินปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 669 | วันที่: 10 ส.ค. 2552 เวลา 08:19 น.)
ปฏิทินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1865 | วันที่: 18 ก.ย. 2552 เวลา 06:47 น.)
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (อ่าน 101 | วันที่: 12 พ.ย. 2552 เวลา 13:36 น.)
แจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 884 | วันที่: 4 พ.ย. 2552 เวลา 13:42 น.)
แบบฟอร์ม ผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 374 | วันที่: 7 ส.ค. 2552 เวลา 08:03 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 553 | วันที่: 27 ส.ค. 2557 เวลา 16:39 น.)
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน ค่าเล่าเรียน/ค่ารักษาพยาบาล (อ่าน 599 | วันที่: 19 มิ.ย. 2557 เวลา 15:15 น.)
แบบฟอร์มรายงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1523 | วันที่: 28 มี.ค. 2557 เวลา 09:31 น.)
แบบประเมินโครงการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 890 | วันที่: 26 มี.ค. 2557 เวลา 16:39 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน มีนาคม 2557 (อ่าน 887 | วันที่: 17 มี.ค. 2557 เวลา 14:25 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (๒/๒๕๕๗) (อ่าน 930 | วันที่: 5 ก.พ. 2557 เวลา 16:20 น.)
การประชุมครู ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ (๑/๒๕๕๗) (อ่าน 852 | วันที่: 8 ม.ค. 2557 เวลา 17:05 น.)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา (อ่าน 231 | วันที่: 3 ส.ค. 2552 เวลา 18:14 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 121 | วันที่: 23 พ.ย. 2552 เวลา 08:06 น.)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 345 | วันที่: 4 พ.ย. 2552 เวลา 12:00 น.)
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 (อ่าน 244 | วันที่: 14 ส.ค. 2552 เวลา 10:47 น.)
ประกาศผลสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 471 | วันที่: 24 ส.ค. 2552 เวลา 00:31 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง(เจ้าหน้าที่ธุรการ) (อ่าน 702 | วันที่: 15 ส.ค. 2552 เวลา 06:57 น.)
ประกาศรับสมัครครูภาษาจีน (อ่าน 348 | วันที่: 10 ส.ค. 2552 เวลา 01:21 น.)
เชิญชวนครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" (อ่าน 360 | วันที่: 28 ส.ค. 2552 เวลา 08:30 น.)
เสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล "100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" (อ่าน 490 | วันที่: 19 ก.ย. 2557 เวลา 15:47 น.)
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูเสาวะณี ดวงคำสวัสดิ์ (อ่าน 446 | วันที่: 19 ก.ย. 2557 เวลา 15:30 น.)
วาระการประชุมประจำเดือน มกราคม 2558 (อ่าน 370 | วันที่: 13 ส.ค. 2552 เวลา 15:01 น.)
งานราตรีส่วนบุญฯ (อ่าน 484 | วันที่: 10 ก.ย. 2552 เวลา 06:13 น.)
นักเรียนชั้น ม.5 ทำกิจกรรมจิตสาธารณะ (อ่าน 446 | วันที่: 30 ส.ค. 2552 เวลา 06:40 น.)
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 31 (อ่าน 452 | วันที่: 21 ส.ค. 2552 เวลา 00:50 น.)
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 31 (อ่าน 363 | วันที่: 20 ส.ค. 2552 เวลา 03:43 น.)
รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น (อ่าน 345 | วันที่: 7 ส.ค. 2552 เวลา 02:47 น.)
รร.ส่วนบุญฯรับรางวัลขบวนกระทง 2557 (อ่าน 435 | วันที่: 7 ส.ค. 2552 เวลา 02:19 น.)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 414 | วันที่: 4 พ.ย. 2557 เวลา 13:37 น.)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2557 (อ่าน 439 | วันที่: 4 พ.ย. 2557 เวลา 13:25 น.)
ขอเชิญร่วมลงนาม ถวายสัตย์ปฎิญาณ (อ่าน 781 | วันที่: 3 ธ.ค. 2556 เวลา 14:40 น.)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอุตสาหกรรม (ครั้งที่2) (อ่าน 272 | วันที่: 13 ก.ย. 2552 เวลา 07:24 น.)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารเรียนอุตสาหกรรม (อ่าน 268 | วันที่: 29 ส.ค. 2552 เวลา 10:49 น.)
ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนเรื่องสอบราคาซื้อกระดาษ A 4 (70 แกรม )และ หมึกโรเนียวกระดาษ (อ่าน 547 | วันที่: 18 มิ.ย. 2557 เวลา 16:13 น.)
ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนสอบราคาซื้อ กระดาษ A 4 (70 แกรม ) และ หมึกโรเนียวกระดาษ (อ่าน 392 | วันที่: 18 มิ.ย. 2557 เวลา 16:08 น.)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาและหลังคากันสาดอาคาร ๑ และปรับปรุงต่อเติมห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์อาคาร ๒ (อ่าน 497 | วันที่: 16 มิ.ย. 2557 เวลา 13:55 น.)
แบบคุมครุภัณฑ์และวัสดุถาวร (อ่าน 1049 | วันที่: 9 ก.ค. 2556 เวลา 09:04 น.)
ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (อ่าน 1360 | วันที่: 28 มี.ค. 2556 เวลา 08:39 น.)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดคลังทฤษฎีความรู้โครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน (อ่าน 1212 | วันที่: 23 ม.ค. 2556 เวลา 16:23 น.)
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม๘ที่นั่ง(ชาย) (อ่าน 1088 | วันที่: 25 ธ.ค. 2555 เวลา 15:58 น.)
ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม หลังคาอาคารอุตสาหกรรม (อ่าน 1420 | วันที่: 30 ต.ค. 2555 เวลา 14:47 น.)